Declaraţie de protecţia datelor

I Declaraţie de protecţia datelor

Ne bucurăm că vizitaţi pagina noastră web. Vă respectăm sfera privată. Protecţia datelor şi siguranţa datelor în timpul utilizării paginii noastre web sunt foarte importante pentru noi. Prin această declaraţie de protecţia datelor dorim să vă informăm despre amploarea colectării datelor în timpul utilizării paginii noastre web  şi scopurile în care folosim aceste date. Pe lângă acestea, dorim să vă informăm şi despre drepturile dumneavoastră în această temă.

 

a. Tipul şi scopul prelucrării

Când accesaţi pagina noastră web, adică nu vă înregistraţi sau transmiteţi în alt mod informaţii, sunt colectate automat informaţii generale. Aceste informaţii (fişiere de jurnal ale serverului) conţin tipul browserului, sistemul de operare utilizat, numele de domeniu al furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, adresa dvs. IP şi similare. Aici este vorba exclusiv de informaţii care nu permit tragerea unor concluzii cu privire la persoana dumneavoastră. Acestea sunt prelucrate mai ales în următoarele scopuri:

 • Asigurarea stabilirii unei conexiuni fără probleme a paginii web,
 • Asigurarea utilizării nestingherite a paginii noastre web,
 • Evaluarea securităţii şi stabilităţii sistemului, precum şi
 • în alte scopuri administrative.

Nu utilizăm datele dumneavoastră pentru a trage concluzii cu privire la persoana dumneavoastră. Evaluăm informaţii de acest gen eventual statistic, pentru a optimiza apariţia noastră în internet şi tehnologia care stă în spatele acesteia.

 

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea se realizează în conformitate cu art. 6 par. 1 lit. f din GDPR pe baza interesului nostru justificat în îmbunătăţirea stabilităţii şi funcţionalităţii paginii noastre web.

 

c. Categorii de date

 • tipul de browser şi versiunea de browser
 • sistemul de operare utilizat
 • URL-ul de referinţă
 • numele de gazdă al calculatorului de pe care se realizează accesarea
 • ora solicitării serverului.

 

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţi interni şi eventual procesatori de date, care lucrează la exploatarea şi întreţinerea paginii noastre web ca procesatori de date.

 

e. Termene de stocare

Datele sunt şterse de îndată ce colectarea lor nu mai este necesară pentru atingerea scopului. Acest lucru este valabil pentru datele care servesc la punerea la dispoziţie a paginii web, în principiu în cazul în care respectiva sesiune se termină.

 

f. Cerinţă legală / contractuală

Punerea la dispoziţie a datelor cu caracter personal menţionate mai sus nu este prescrisă nici de lege, nici contractual. Însă fără adresa IP serviciul şi funcţionalitatea paginii noastre web nu pot fi asigurate. Mai departe, serviciile individuale pot să nu fie disponibile sau pot fi limitate.

 

g. Transfer către ţări terţe

Prelucrarea nu se efectuează în afara Uniunii Europene (UE) sau în afara Spaţiului Economic European (SEE).

 

II Operator

RBO Rechnungswesen Beratungs- und Outsourcing GmbH

Anne Kopunovic (proprietară şi administratoare)

Unter den Eichen 5

65195 Wiesbaden

Germania

Telefon: +49 (0) 611 – 505059 – 0

E-mail: info@rbo-online.eu

 

III Responsabil extern cu protecţia datelor

Biroul Krüger

Avocata Edith Krüger

Bahnhofstraße 44-46

65185 Wiesbaden

Germania

Telefon: 01635566200

E-mail: ek@datenschutz-krueger.de

 

IV Siguranţa datelor

Datele cu caracter personal ale fiecărei persoane, care este în relaţie contractuală, precontractuală sau de altă natură cu firma noastră, merită protecţie specială. Obiectivul nostru este să menţinem nivelul de protecţie a datelor la un standard înalt. De aceea susţinem perfecţionarea continuă a conceptelor noastre referitoare la protecţia şi siguranţa datelor. Prin urmare ne angajăm să protejăm sfera dumneavoastră privată şi să tratăm ca fiind confidenţiale datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a preveni manipularea, pierderea sau utilizarea abuzivă a datelor dvs. stocate la noi, aplicăm măsuri de siguranţă tehnice şi organizatorice ample, care sunt verificate şi adaptate progresului tehnologic în mod regulat. Aici intră, printre altele, utilizarea proceselor recunoscute de codificare (SSL sau TLS). Vă atragem însă atenţia, că din cauza structurii internetului este posibil ca regulile privind protecţia datelor şi măsurile de siguranţă menţionate mai sus să nu fie respectate de persoane sau instituţii care nu intră în sfera noastră de răspundere. În special datele transmise necriptat – de ex. dacă au fost trimise prin e-mail – pot fi citite şi de terţi. Tehnic nu avem influenţă asupra acestui fapt. Intră în sfera de răspundere a utilizatorului, să protejeze datele puse la dispoziţie de acesta prin codificare sau alte metode.

 

V Drepturile dvs. ca persoană vizată

În cazul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal în calitate de utilizator, conform GDPR sunteţi persoană vizată. Persoanele vizate au următoarele drepturi faţă de operator:

 • Drept la informare (art. 15 GDPR)
 • Drept la corecţia sau ştergerea datelor cu caracter personal (art. 16, 17 GDPR)
 • Drept la limitarea prelucrării (art. 18 GDPR)
 • Drept la notificare în legătură cu corecţia sau ştergerea datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucrării (art. 19 GDPR)
 • Drept la portabilitatea datelor (art. 20 GDPR)
 • Drept la obiecţie (art. 21 GDPR)
 • Drept la retragerea formularelor de consimţământ acordat. Legalitatea prelucrării de date realizate înainte de retragere rămâne neatinsă pe baza consimţământului valabil până în acel moment. (art. 7 par. 3 DSGVO)
 • Drept la reclamaţie la autoritatea de supraveghere (art. 77 GDPR)

 

VI Drept la informare

Fiecare persoană vizată are drept la informare cu privire la datele cu caracter personal care se referă la persoana sa. Dreptul la informare acoperă toate datele prelucrate de noi. Dreptul poate fi pus în aplicare fără probleme şi la intervale regulate, ca toate persoanele vizate să fie permanent conştiente de prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi să poată verifica legalitatea acesteia (comp. considerentul 63 GDPR). Dreptul la informare conţine în special informaţiile de mai jos:

 • Scopul prelucrării
 • Categorii de date
 • Destinatarii / categoriile de destinatari, mai ales destinatari din cadrul organizaţiilor internaţionale sau ţări terţe; în măsura în care este implicată o ţară terţă, persoana vizată are în plus dreptul la informare cu privire la garanţii adecvate referitoare la transmitere.
 • Dacă este posibil, durata planificată, pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire a acestei durate
 • Toate informaţiile disponibile despre provenienţa datelor, dacă datele cu caracter personal nu sunt obţinute de la persoana vizată
 • Toate informaţiile disponibile despre existenţa unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri conform art. 22 par. 1 şi 4 GDPR.
 • Existenţa unui drept la
  • corecţie sau
  • ştergere a datelor proprii cu caracter personal sau
  • la limitarea prelucrării de către operator sau
  • la obiecţie împotriva prelucrării şi
  • existenţa unui drept la reclamaţie la o autoritate de supraveghere

În cazul în care o persoană vizată doreşte să exercite acest drept la informare, ne poate contacta în acest scop oricând, folosind datele de contact specificate la începutul acestor indicaţii privind protecţia datelor.

 

VII Drept la corecţie

Fiecare persoană vizată are dreptul să solicite de la firma noastră corectarea neîntârziată a datelor sale cu caracter personal eronate. Mai departe, persoana vizată are dreptul, ţinând cont de scopurile prelucrării, să solicite completarea datelor sale cu caracter personal incomplete – şi printr-o declaraţie de completare.

În cazul în care o persoană vizată doreşte să exercite acest drept la informare, ne poate contacta în acest scop oricând, folosind datele de contact specificate la începutul acestor indicaţii privind protecţia datelor.

VIII Drept la ştergere

Fiecare persoană vizată are dreptul la ştergere şi de a fi uitată, şi ne poate solicita să ştergem imediat datele sale cu caracter personal, în măsura în care unul din următoarele motive este valabil şi prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal au fost colectate în scopuri sau prelucrate în moduri, pentru care nu mai sunt necesare.
 • Persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea, în conformitate cu art. 6 par. 1 litera a GDPR sau art. 9 par. 2 litera a GDPR, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art. 21 par. 1 GDPR, şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea, sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art. 21 par. 2 GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Ştergerea datelor cu caracter personal  este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale după legislaţia Uniunii sau legislaţia statelor membre, sub incidenţa căruia intră operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 par. 1 GDPR.

În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea, ne poate contacta în acest scop oricând, folosind datele de contact specificate la începutul acestor indicaţii privind protecţia datelor. Operatorul se dispune ca cererea de ștergere să fie îndeplinită fără întârziere.

 

IX Drept la limitare

Fiecare persoană vizată are dreptul să solicite de la operator limitarea prelucrării, dacă este îndeplinită una din următoarele premise:

 • Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată și anume pentru o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză ştergerea datelor cu caracter personal şi solicită în schimb limitarea utilizării datelor cu caracter personal.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile prelucrării, însă persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în temeiul art. 21 par. 1 GDPR, şi încă nu s-a stabilit, dacă motivele întemeiate ale operatorului prevalează sau nu asupra motivelor persoanei vizate.

În cazul în care se aplică una dintre premisele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite limitarea prelucrării datelor cu caracter personal, care sunt stocate la operator, ne poate contacta în acest scop oricând, folosind datele de contact specificate la începutul acestor indicaţii privind protecţia datelor. Operatorul va dispune limitarea prelucrării.

 

X Drept la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul să primească datele sale cu caracter personal, pe care le-a pus la dispoziţia unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. Mai departe, aceasta are dreptul să transmită aceste date unui alt operator fără obstacole din partea prezentului operator, căruia i s-au pus la dispoziţie datele cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea se face pe baza consimţământului conform art. 6 par. 1 litera a GDPR sau art. 9 par. 2 lit. a GDPR, sau a unui contract conform art. 6 par. 1 litera b GDPR, şi prelucrarea este efectuată prin intermediul proceselor automatizate, dacă prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.

În continuare, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul art. 20 par. 1 GDPR persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi dacă nu sunt lezate astfel drepturile şi libertăţile altor persoane. Pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor persoana vizată ne poate contacta oricând, folosind datele de contact specificate la începutul acestor indicaţii privind protecţia datelor.

 

XI Drept la obiecţie

Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricând, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul art. 6 par. 1 lit. e sau f GDPR a datelor cu caracter personal care o privesc. Acest lucru este valabil şi pentru crearea de profiluri pe baza acestor dispoziţii.

În caz de obiecţie operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc. Acest lucru este valabil şi pentru crearea de profiluri, în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de operator în acest scop.

De asemenea, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situaţia particulară în care se află, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care este realizată de operator în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică, ori în scopuri statistice, cu excepţia cazului în care prelucrarea se realizează pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public. Pentru exercitarea dreptului la obiecţie persoana vizată ne poate contacta oricând, folosind datele de contact specificate la începutul acestor indicaţii privind protecţia datelor.

 

XII Drept la reclamaţie la autoritatea de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror altor căi de atac administrative sau judiciare, fiecare persoană vizată are dreptul la reclamaţie la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru unde are reşedinţa, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă persoana vizată este de părere că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc nu respectă GDPR. Autoritatea de supraveghere la care s-a înaintat reclamaţia informează reclamantul despre starea şi rezultatele reclamaţiei, inclusiv despre posibilitatea unei căi de atac în instanţă conform art. 78 GDPR.

Autoritatea noastră de supraveghere competentă este:

Autoritatea din Hessen pentru protecţia datelor şi libertatea informaţiei

Gustav-Stresemann-Ring 1

65189 Wiesbaden

Telefon: 0611-1408 0

Fax: 0611-1408 611

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

XIII Dreptul nostru la modificarea directivei

Deoarece modificările legilor sau schimbări în procesele noastre interne fac necesară adaptarea acestei declaraţii de protecţia datelor, vă rugăm să citiţi periodic această declaraţie de protecţia datelor. Din acest motiv ne rezervăm dreptul de a modifica oricând această directivă, respectând specificaţiile privind protecţia datelor.

 

XIV Procesator de date

Dacă în cadrul prelucrării efectuate de noi dezvăluim, transmitem sau acordăm în orice alt mod acces la date altor persoane sau firme (procesatori de date, operatori asociaţi sau terţi), aceasta se realizează numai pe baza unui consimţământ legal (de ex. dacă transmiterea datelor către terţi, cum ar fi prestatori de servicii de plată, este necesară pentru îndeplinirea contractului) acordat de utilizator, a unei obligaţii legale sau pe baza interesului nostru legitim (de ex. angajare delegaţi, companii care oferă servicii de găzduire web etc.). În măsura în care dezvăluim, transmitem sau acordăm în orice alt mod acces la date altor companii din grupul nostru de întreprinderi, acest lucru se realizează în special în scopuri administrative, fiind interes legitim şi având temei legal corespunzător.

Următoarele organizaţii, firme, resp. persoane au fost mandatate de către exploatatorul acestei pagini web cu prelucrarea datelor:

Procesator de date în cadrul UE / SEE:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich

Proprietar: René Münnich

Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Telefon: +49 35872 353-10

Fax: +49 35872 353-30

E-mail:info@all-inkl.com

https://all-inkl.com/

 

XV Utilizarea cookie-urilor

a. Tipul şi scopul prelucrării

La fel ca multe alte pagini web, şi noi utilizăm aşa-numite “cookie”-uri.

Cookie-urile sunt fişiere simple, care stochează informaţii despre oferta noastră web şi utilizarea de către dumneavoastră. Aceste fişiere mici sunt create automat de browserul dumneavoastră opţional prin utilizarea paginii noastre web şi sunt stocate local pe respectivul dvs. aparat final. Aceasta nu înseamnă că astfel am devenit imediat conştienţi de identitatea dumneavoastră. Folosirea cookie-urilor serveşte la facilitarea pentru dumneavoastră a utilizării ofertei noastre.

De aceea din principiu facem deosebire între cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic şi cele care nu sunt necesare:

 

Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic (“First Party Cookies”)

sunt necesare pentru exploatarea paginii web şi sunt indispensabile, pentru a naviga pe pagină şi pentru a utiliza funcţiile acesteia. Aceste cookie-uri nu sunt stocate pe termen lung pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră şi sunt şterse, când închideţi browserul. Este vorba de aşa-numite cookie-uri de sesiune (sau şi session cookies).

 

Utilizăm următoarele cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic:

Cookie, durata de stocare, scop

_gat_gtag_UA_120643939_1         Durata de stocare: 1 minut     Scop: Analiză / statistică

 

Aceste cookie-uri ne permit să contorizăm vizitatorii şi sursele de trafic, iar astfel măsurăm şi îmbunătăţim performanţa paginii noastre web. Ne ajută să determinăm, care pagini sunt cel mai mult sau cel mai puţin vizitate şi cum se mişcă utilizatorii pe pagina web.

 

În schimb cookie-urile care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic sunt de obicei cookie-uri funcţionale, cookie-uri de performanţă şi cookie-uri de marketing & Third Party, care ne permit de ex. înregistrarea şi contorizarea numărului de vizitatori şi surse de trafic, şi astfel măsurarea şi îmbunătăţirea performanţei paginii web. Suplimentar servesc la aflarea, dacă la anumite pagini apar probleme sau erori, care sunt cele mai preferate pagini şi cum navighează vizitatorii pe pagina web.

 

 • Cookie-uri funcţionale
  Cookie-urile funcţionale servesc la salvarea datelor introduse, ca de ex. numele de utilizator sau selectarea limbii, pentru ca pe baza acestora să oferim funcţii îmbunătăţite şi personalizate vizitatorilor paginii web.
 • Cookie-uri de performanţă
  Cookie-urile de performanţă sunt utilizate pentru urmărirea vizitelor şi activităţilor individuale pe paginile web. Acestea servesc la înregistrarea şi evaluarea statistică a utilizării paginilor web.
 • Cookie-uri de marketing & Third Party
  Cookie-urile de marketing & Third Party provin, printre altele, de la firme publicitare externe şi sunt utilizate pentru colectarea informaţiilor despre paginile web vizitate de utilizator, pentru a crea de ex. publicitate orientată spre grupurile ţintă pentru utilizator.

Utilizăm următoarele cookie-uri care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic:

_gid    Durata de stocare: 24 ore     Scop: Analiză / statistică

_ga     Durata de stocare: 26 luni     Scop: Analiză / statistică

 

b. Temeiul juridic al prelucrării

Utilizarea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic (“First Party Cookies”) este posibilă fără consimţământul vizitatorului paginii web şi este supusă unui interes legitim privind exploatarea economică şi optimizarea paginii noastre web şi a serviciilor noastre în temeiul art. 6 par. 1 pr. 1 lit. f GDPR.

Utilizarea cookie-urilor care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic, cum ar fi cookie-urile funcţionale, cookie-urile de performanţă şi cookie-urile de marketing & Third Party este supusă consimţământului vizitatorului paginii web conform art. 6 par. 1 pr. 1 lit. a GDPR.

 

c. Categorii de date

 • Adresa IP
 • Browser-ul folosit
 • Sistemul de operare utilizat
 • Conexiune la internet
 • ID de sesiune a cookie-ului

 

e. Termene de stocare

Utilizatorul îşi poate seta browserul web astfel ca stocarea cookie-urilor să fie blocată pe dispozitivul său final în general, respectiv să fie întrebat de fiecare dată, dacă este de acord cu setarea cookie-urilor. Cookie-urile odată setate pot fi şterse oricând de utilizator. Cum funcţionează toate acestea, este descris în funcţia Ajutor al respectivului browser web.

O dezactivare generală a cookie-urilor poate cauza eventual limitarea funcţiilor acestei pagini web.

f. Cerinţă legală / contractuală

Punerea la dispoziţie a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cookie-uri se realizează la cookie-urile care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic în mod voluntar, doar pe bază de consimţământ (aşa-numite cookie-uri opt-in). Şi utilizarea cookie-urilor presetate, necesare din punct de vedere tehnic (aşa-numite cookie-uri opt-out) poate fi împiedicată de dumneavoastră prin setările browserului dvs. Însă fără consimţământ serviciul şi funcţionalitatea paginii noastre web nu pot fi asigurate. Mai departe, serviciile individuale pot să nu fie disponibile sau pot fi limitate.

g. Transfer către ţări terţe

Prelucrarea nu se efectuează în afara Uniunii Europene (UE) sau în afara Spaţiului Economic European (SEE).

h. Revocarea consimţământului

Revocarea consimţământului privind toate cookie-urile poate fi făcută oricând la setările browserului dumneavoastră cu efect pe viitor.

i. Proces decizional automatizat şi creare de profiluri

Ca şi companie responsabilă, noi renunţăm la colectarea cookie-urilor la un proces decizional automat sau la crearea de profiluri.

 

 

XVI Formular de contact

a. Tipul şi scopul prelucrării

Datele introduse de dvs. sunt stocate în scopul comunicării individuale cu dumneavoastră. Pentru aceasta este necesară introducerea unei adrese de e-mail valabile, precum şi a numelui dumneavoastră. Aceasta serveşte la alocarea solicitării şi la răspunsul ulterior. Introducerea altor date este opţională.

 

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se realizează pe baza unui interes justificat (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR). Prin punerea la dispoziţie a formularului de contact dorim să vă facilităm luarea legăturii fără complicaţii. Datele furnizate de dumneavoastră vor fi stocate în scopul procesării solicitării, precum şi pentru posibile întrebări ulterioare. Dacă ne contactaţi pentru solicitarea unei oferte, prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se realizează pentru implementarea măsurilor precontractuale (art. 6 par. 1 lit. b GDPR).

 

c. Categorii de date

 • Nume
 • E-mail
 • Subiect
 • Mesajul dumneavoastră

 

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţi interni şi eventual procesatori de date.

 

e. Termene de stocare

Datele sunt şterse cel târziu la 6 luni după procesarea solicitării. În cazul în care se ajunge la o relaţie contractuală, suntem supuşi unor termene de stocare legale conform codului comercial şi ştergem datele dumneavoastră după expirarea acestor termene.

 

 

f. Cerinţă legală / contractuală

Punerea la dispoziţie a datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează voluntar. Însă putem procesa solicitarea dumneavoastră numai dacă ne comunicaţi numele dvs., adresa de e-mail şi motivul solicitării.

 

g. Transfer către ţări terţe

Prelucrarea nu se efectuează în afara Uniunii Europene (UE) sau în afara Spaţiului Economic European (SEE).

 

h. Revocarea consimţământului

Puteţi revoca oricând consimţământul dumneavoastră privind stocarea datelor dvs. cu caracter personal cu efect pe viitor. Puteţi să ne comunicaţi oricând revocarea dumneavoastră, folosind datele de contact specificate la începutul acestor indicaţii privind protecţia datelor.

 

i. Proces decizional automatizat şi creare de profiluri

Ca şi companie responsabilă, noi renunţăm la această prelucrare de date la un proces decizional automat sau la crearea de profiluri.

 

XVII Google Maps

a. Tipul şi scopul prelucrării

Pe această pagină web utilizăm oferta pusă la dispoziție de către Google Maps. Google Maps este exploatat de Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda. În acest mod vă putem afișa hărți interactive direct pe pagina web și vă permitem utilizarea confortabilă a funcţiei de hartă. Informaţii detaliate despre prelucrarea datelor de către Google găsiţi în indicaţiile privind protecţia datelor ale firmei Google. Acolo, în centrul de protecţia datelor puteţi modifica şi setările dumneavoastră personale pentru protecţia datelor. Prin accesarea paginii web, Google recepționează informații în sensul că ați accesat pagina subsecventă corespunzătoare pe pagina noastră web. Acest demers se realizează indiferent dacă Google pune la dispoziție un cont de utilizator prin intermediul căruia sunteți autentificat sau dacă nu există un cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră sunt repartizate direct contului dumneavoastră. În cazul în care nu doriți repartizarea cu profilul dumneavoastră la Google, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. Google stochează datele dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, studii de piață și/sau pentru structurarea în funcție de necesități a paginii sale web. O astfel de evaluare se realizează în special (chiar și pentru utilizatorii neautentificați) pentru asigurarea măsurilor publicitare în funcție de necesități și pentru a-i informa pe alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile dumneavoastră pe pagina noastră web. Aveți la dispoziție un drept de contestare împotriva realizării acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestuia trebuie să luați legătura cu Google.

 

b. Temeiul juridic al prelucrării

Temeiul juridic pentru integrarea Google Maps şi a transferului de date aferent către Google îl constituie consimţământul dumneavoastră (art. 6 par. 1 lit. a GDPR).

 

c. Categorii de date

Date privind utilizarea, conexiunea, locaţia

 

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţi interni şi Google ca procesator de date.

 

e. Termene de stocare

În acest context datele sunt prelucrate doar dacă există consimţământul corespunzător. Apoi sunt şterse, dacă termenele de stocare legale nu împiedică acest lucru. Pentru a lua legătura cu noi în acest context, vă rugăm să folosiţi datele de contact specificate la începutul acestei declaraţii de protecţia datelor.

 

f. Cerinţă legală / contractuală

Punerea la dispoziţie a datelor dvs. cu caracter personal se realizează voluntar, doar pe baza consimţământului dumneavoastră. Dacă împiedicaţi accesul, pot apărea limitări funcţionale pe pagina web.

 

g. Transfer către ţări terţe

Prelucrarea nu se efectuează în afara Uniunii Europene (UE) sau în afara Spaţiului Economic European (SEE).

 

h. Revocarea consimţământului

Dacă nu doriţi ca Google să colecteze, prelucreze sau utilizeze date despre apariţia noastră în internet prin dumneavoastră, puteţi dezactiva JavaScript la setările browserului dumneavoastră, În acest caz însă nu puteţi utiliza pagina noastră web, sau o puteţi folosi doar într-un mod limitat. Puteţi revoca oricând consimţământul dumneavoastră privind stocarea datelor dvs. cu caracter personal cu efect pe viitor. Puteţi să ne comunicaţi oricând revocarea dumneavoastră, folosind datele de contact specificate la începutul acestor indicaţii privind protecţia datelor.

 

i. Proces decizional automatizat şi creare de profiluri

Ca şi companie responsabilă, noi renunţăm la această prelucrare de date la un proces decizional automat sau la crearea de profiluri.