Preţuri de transfer

Planificarea şi documentarea preţurilor de transfer ca premisă pentru succesul firmei

La ce servesc preţurile de transfer? Mică introducere în repartizarea antreprenorială a sarcinilor

Şi întreprinderile mici şi mijlocii se găsesc cel târziu la înfiinţarea unei filiale sau unui punct de desfacere în localitatea vecină în faţa întrebării: Cum delimitez valenţa paşilor de lucru individuali? Sau şi mai important: Cum poate calcula un antreprenor rentabilitatea unităţilor? Preţurile de transfer sunt mijlocul pentru calcularea corectă a “pasului de producţie” şi a “pasului de desfacere” din lanţul de creare a valorilor de exemplu în comerţul cu amănuntul.

Să luăm ca exemplu o unitate producătoare – cum ar fi o brutărie – pentru documentarea preţului de transfer: Partea producătoare a firmei nu ar trebui să ceară alt preţ la vânzarea către hoteluri sau restaurante ca punctul propriu de desfacere din localitatea vecină. Preţurile de transfer ar contabiliza atunci la unitatea de producţie un preţ de vânzare ca profit, punctul de desfacere resp. cu neologism outlet-ul ar avea în registre această valoare (plus eventualele costuri de transport) ca şi preţ de achiziţie conform unui normativ general privind preţurile de transfer. În modelul de documentare a preţurilor de transfer se găseşte din acest motiv preţul de vânzare resp. preţul de desfacere (către cumpărători industriali) pentru toate articolele din sortiment.

Preţurile de transfer şi contabilizarea corectă a cantităţilor permit apoi alocarea succesului respectiv. În special când nu toate mărfurile pot fi vândute: Atunci se poate aloca insuccesul acestei game din sortiment la punctul de desfacere, unitatea de producţie va fi atunci degrevată datorită preţurilor de transfer, a documentării preţurilor de transfer şi a instrucţiunilor de lucru.

Această procedură este şi mai importantă în domeniul internaţional: Metodele etalonate privind preţurile de transfer pot soluţiona provocările legate de chestiuni fiscale şi servesc suplimentar drept temei pentru formularele şi formalităţile vamale.

Lucrătorii temporari economisesc contribuții la asigurările sociale germane

Contact

Preţurile de transfer previn deciziile eronate la controlling?

Exemplul cu unitatea de producţie şi eventual două până la trei outlet-uri poate fi transferat şi în domeniul internaţional. Unităţile individuale de producţie, respectiv unităţile noi planificate de producţie pot fi comparate între ele rezonabil doar în cazul în care profitul şi costurile sunt clare. Preţurile de transfer sunt astfel un fel de materie primă valoroasă pentru controlling şi pentru conducerea întreprinderii. Şi la stabilirea univocă a metodelor privind preţurile de transfer şi comparaţia pe mai mulţi ani este foarte bună şi posibilă fără probleme.

Strategie antreprenorială şi denumire comercială ca bază stabilă pentru preţuri de transfer internaţionale corecte

Printre metodele privind preţurile de transfer din circulaţia internaţională de mărfuri şi servicii se numără şi “dealing at armth’s length principle”, principiul cel mai cunoscut şi recnunoscut şi la autorităţile fiscale naţionale. Acesta înseamnă că serviciile din cadrul unei asociaţii profesionale sau unui grup trebuie decontate cum ar fi uzual pe piaţa globală, respectiv cum ar corespunde şi practicilor obişnuite de afaceri.

Putem optimiza succesul dumneavoastră economic ca întreprindere nouă sau deja etalată pe piaţa germană prin următoarele măsuri:

+ Consultanţă şi implementare în domeniile ce ţin de strategia de internaţionalizare: Preţurile de transfer, succesul economic şi în cele din urmă povara fiscală pot fi controlate sigur din punct de vedere juridic în cadrul anumitor limite. Condiţie: Definiţi clar paşii individuali de lucru şi procentul valorii adăugate aferent filialelor individuale. Documentarea preţului de transfer este sprijinită de emiterea corectă a comenzilor, a foilor de livrare şi a facturilor.

Repartizarea sarcinilor de exemplu la întreprinderile textile mari este într-un fel tiparul sau “Best Practice”, care poate fi preluat. Preţurile de transfer se bazează pe următoarele principii constructive: Integrarea lor verticală cuprinde proceduri și procese end-to-end, cu toate acestea paşii de producţie, de comerţ cu ridicata şi de vânzare/retail sunt complet separaţi.

+ Analiza şi organizarea fluxurilor internaţionale de finanţare şi de plată: Putem mări succesul dumneavoastră prin separarea fluxurilor de mărfuri şi de finanţe, aşa cum o fac şi unele întreprinderi DAX mari. Şi banii puşi la dispoziţie de compania-mamă pot avea preţuri de transfer sub forma unor dobânzi (corespunzătoare cerinţelor pieţei). Sediul juridic al părţilor financiare ale imperiului dumneavoastră corporativ sunt ţările care apreciază încă băncile şi finanţarea. Modelul nostru de documentare a preţurilor de transfer vă poate ajuta să ţeseţi împreună cu băncile o reţea financiară internaţională. Astfel separaţi normativul privind preţurile de transfer pentru mărfuri şi servicii de cel pentru fluxurile de bani şi capital (calcularea dobânzilor, valută).

+ Crearea unei baze informaţionale şi decizionale bune pentru managementul dumneavoastră: Documentarea preţului de transfer are grijă ca cifrele să reflecte amplu nu numai realitatea fiscală, ci şi cea economică. Rezultatele brute, contribuţiile de acoperire & altele asemănătoare arată atunci, ce şuruburi puteţi strânge încă pentru maximalizarea succesului întreprinderii dumneavoastră.

Consultanţa noastră vă ajută la denumirea comercială resp. stabilirea, ce societăţi comerciale pot fi înfiinţate pentru care scopuri, şi în ce domeniu pot fi acestea competente. Preţurile de transfer interne şi cotele de impunere sunt doar o parte a matricei decizionale, care trebuie completată încă neapărat cu studii de costuri şi de productivitate.

Preţurile de transfer corecte pentru impozitare constituie fundamentul pentru creşterea întreprinderii

Mai ales întreprinderile producătoare pot căpăta cu adevărat viteză cu ajutorul preţurilor de transfer şi a organizării corecte a creşterii întreprinderii. Gândiţi-vă la o activitate comercială de producţie cu marje de profit foarte mici de câteva procente. Aici alegerea unei locaţii de producţie necorespunzătoare sau şi a unui sediu fiscal nepotrivit pentru întreprindere poate “mânca” o parte considerabilă din profitul întreprinderii.

Cu ajutorul calculelor de prognoză şi scenariu putem arăta diferite alternative de acţionare. Preţurile de transfer şi repartizarea sarcinilor pot fi ajustate fin ulterior. Noi arătăm departamentului dumneavoastră de controlling, cum arată în practică elaborarea unei documentaţii a preţurilor de transfer. La fel, şi cum puteţi corespunde provocărilor legate de documentarea şi păstrarea preţurilor de transfer. Preţurile de transfer pentru legislaţia fiscală au consecinţe ample până la obligaţia fiscală şi eventual chiar şi profitabilitatea filialelor individuale.

Planificarea şi documentarea preţurilor de transfer la timp previn iritările

Preţurile de transfer, repartizarea sarcinilor şi structura trebuie configurate astfel încât să fie sigure din punct de vedere al auditului şi să poată rezista încercărilor obişnuite ale autorităţilor fiscale de a prelungi resp. mări impozitele.

Cu 21 ani de experienţă RBO stă de partea dumneavoastră atunci când – din păcate mult prea des – administraţia financiară încearcă să ridice pretenţii la obligaţii fiscale noi. Preţurile de transfer interne, metodele privind preţurile de transfer şi preţurile de transfer interne din cadrul unui concern sunt verificate în mod repetat şi costă timp. RBO în calitate de consultant versat vă poate pune la dispoziţie hotărârile corespunzătoare sau modurile de procedură ale administraţiei financiare.

Şi vă poate sprijini ca preţurile de transfer internaţionale, precum şi documentarea preţurilor de transfer să fie destul de impermeabile şi rezistente la recuperare ulterioară. Documentarea preţurilor de transfer pentru Germania are astfel efecte durabile asupra acceptanţei firmei dumneavoastră de către autorităţi.

Dacă datorită consultanţei noastre la controalele fiscale sunt puţine obiecţii sau deloc, vă puteţi bucura de un ciclu de verificare peste medie a controalelor fiscale. Logic, e o practică bună că autorităţile fiscale, ca şi organele de supraveghere a siguranţei alimentelor, concentrează verificările acolo unde sunt relativ productive.

Lucrătorii temporari economisesc contribuții la asigurările sociale germane

Folosiţi oportunitatea dumneavoastră ca firmă străină în Germania

Profitaţi şi dumneavoastră de lipsa personalului calificat din Germania şi realizaţi marje mai mari prin delegarea angajaţilor din ţara dvs. de origine. Generaţi astfel o situaţie win-win pentru firma dumneavoastră şi pentru piaţa germană – personal specializat calificat la aceeaşi calitate, cu cheltuieli de salarizare reduse.
Beneficiaţi de motorul de putere al Europei cu conceptul de succes al RBO!

01.

Consultanţă & analiza stării curente

Germania este şansa dumneavoastră

Descoperirea comorilor şi şanselor ascunse. Depistarea problemelor acute din afacerea dumneavoastră pentru piaţa germană.

02.

Analiza obiectivelor & planificare

Master Planul dumneavoastră individual

V-aţi setat obiective pentru piaţa germană – dar ce măsuri sunt într-adevăr necesare şi efective?

03.

Metode & implementare

Germania este şansa dumneavoastră

Descoperirea comorilor şi şanselor ascunse. Depistarea problemelor acute din afacerea dumneavoastră pentru piaţa germană.

01.

Consultanţă & asistenţă

Focalizare asupra drumului

Ca să rămâneţi întotdeauna pe drumul cel bun, noi vă sprijinim prin consultanţă de primă clasă şi asta în orice situaţie.