CGA

Contract:
Primă consultaţie:
Ofertă de servicii:

Drept de contract/executare:

Contract şi CGA numai pentru firme
Luarea legăturii tel. 1/2 oră primă consultaţie
numai pentru firme conform §14 Cod civil sau similare, după determinarea necesităţilor

Sunt valabile limba germană vorbită şi scrisă şi legislaţia germană Durata contractului 1 an calendaristic; opţional: 1 – 3 luni în cazul proiectelor

Prelungirea contractului:
Termen de reziliere:
Instanţa competentă:

automat cu 1 an, dacă nu se reziliază în scris la termen
3 luni înainte de expirarea duratei contractuale respective; opţional: mai scurt
Wiesbaden, Germania

Preţuri / plată:

în funcţie de tipul serviciului, durata contractului, calificare Orientare după tabelul de onorarii al BDU e.V.; fără sistem tarifar

Decontare:

toate domeniile după timpul necesar (incl. lucrări speciale); calcularea salariilor după preţuri unitare (bucată)

Interval de timp:

exact la sfert de oră pentru fiecare poziţie de serviciu în parte

Valoare minimă a contractului:

de la 500 EUR net / lună resp. de la 6.000 EUR net / an

în funcţie de tipul, gradul de dificultate, volumul disponibilităţii prin web: la nivel federal şi în 27 ţări UE

Serviciu:
Disponibilitate:
Reapelare:
Livrare / formă de livrare:
Termen de livrare:
Plată:
Răspundere:

în funcţie de nivelul serviciului, înţelegere
prin web: Serviciu 7/5 (ore/zile de lucru)
Serviciu de reapelare (Callback-Service) în 27 ţări UE
Formă electronică (liste, chitanţe, raport de activitate)
lunar la termen; opţional: săptămânal
Scadent în avans; opţional: Termen de plată după acord scris
Obligaţii legale de garanţie; opţional: asigurare suplimentară

  1. Generalităţi

Următoarele condiţii reprezintă un acord valabil juridic între dumneavoastră şi RBO Rechnungswesen Beratungs- und Outsourcing GmbH (RBO). Prin accesarea acestui site web şi prin afişările şi / sau utilizările acestui site web confirmaţi că aţi citit şi sunteţi de acord cu aceste condiţii. De asemenea, sunteţi de acord că aveţi obligaţia să respectaţi legile şi dispoziţiile în vigoare. În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceste condiţii, nu puteţi utiliza acest site web. Dacă nu respectaţi condiţiile şi indicaţiile cuprinse pe acest site web (de ex. nu onoraţi şi nu respectaţi drepturile de autor), pierdeţi automat toate drepturile ce v-au fost acordate şi sunteţi obligat să distrugeţi fără întârziere toate copiile materialelor descărcate din posesia sau sub controlul dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul să blocăm utilizatorii care nu se comportă conform regulilor (de ex. comportament al utilizatorului care include incidenţe operaţionale, dăunează în alt mod imaginii sau valorii firmei în legătură cu numele sau marca RBO) sau să le ştergem contul (excludere).

  1. Rezervarea dreptului la modificări

RBO îşi rezervă dreptul la modificarea sau actualizarea oricând fără notificare prealabilă a condiţiilor de utilizare şi a altor informaţii şi date cuprinse pe acest site web. Acest lucru este valabil şi pentru îmbunătăţirile sau modificările programelor şi serviciilor descrise pe acest site web. De asemenea, ne rezervăm dreptul la realizarea oricând a modificărilor pe pagina de Internet şi la adăugarea, schimbarea / ştergerea serviciilor individuale. Se exclude răspunderea pentru disponibilitatea site-ului web.

  1. Exonerări speciale de răspundere

Site-ul web a fost elaborat cu diligenţa necesară în tranzacţiile de afaceri. Cu toate acestea RBO nu îşi poate asuma răspunderea pentru corectitudinea, actualitatea sau completitudinea informaţiilor cuprinde pe acest site web. Înainte să luaţi decizii în legătură cu servicii sau alte chestiuni descrise pe acest site web, verificaţi în prealabil corectitudinea şi completitudinea acestor informaţii. Anumite secţiuni ale textului de pe acest site web pot fi create în alte limbi decât germana + engleza. Se poate ca aceste texte să fi fost traduse de o persoană sau un program de software fără să fi fost verificate. Aceste traduceri sunt puse la dispoziţie pentru simplificare şi RBO nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea şi completitudinea traducerii, indiferent dacă a fost realizată automat sau manual.

  1. Informaţii confidenţiale

Considerăm confidenţiale numai informaţiile şi datele care au fost codificate înainte de trimitere sau la care aveţi acces prin contul dvs. din Centrul de clienţi RBO (pe scurt: CC). Informaţiile pe care le primim pe alte căi, NU le considerăm confidenţiale şi vă rugăm să nu ne trimiteţi aşa ceva. Dacă ne trimiteţi informaţii (cu excepţia celor protejate de drepturi de autor) sau materiale, conferiţi RBO dreptul nelimitat, irevocabil de a le utiliza sau prelucra nelimitat. De asemenea, sunteţi de acord că RBO are libertatea să utilizeze în scopuri arbitrare ideile, conceptele, know-how-urile, tehnicile pe care ni le cedaţi.

  1. Valabilitatea

Cu excepţia informaţiilor general valabile şi a descrierilor serviciilor afirmaţiile prezente pe site-ul web pot fi afirmaţii orientate spre viitor. Afirmaţiile conţin riscuri, nesiguranţe şi alţi factori, care pot cauza ca rezultatele efective să difere considerabil de aceste afirmaţii. Se exclude în mod explicit o răspundere pentru astfel de afirmaţii.

Informaţiile publicate de RBO pe Word Wide Web pot să conţină indicaţii sau trimiteri încrucişate către programe şi servicii RBO, care posibil să NU fie anunţate sau disponibile în ţara dumneavoastră. Astfel de referinţe nu implică intenţia RBO de a anunţa sau de a pune la dispoziţie aceste programe sau servicii şi în ţara dumneavoastră. Vă rugăm să luaţi legătura cu serviciul administrativ local al RBO, care vă va informa cu plăcere despre disponibilitatea acestor programe şi servicii.

  1. Altele

În ierarhizarea juridică are valabilitate prima dată excluderea răspunderii (Disclaimer) şi apoi condiţiile de utilizare (Terms of use). Este valabilă legislaţia germană şi se convine ca sediu al instanţei competente Wiesbaden din Germania. Data ultimei actualizări – versiune: 1.01.12/2010