Zeznania podatkowe spółek kapitałowych

Zeznanie podatkowe sp. z o.o.: Porada się opłaca

Sortowanie paragonów, wprowadzanie danych do programów komputerowych to może wystarczyć w przypadku prywatnego rozliczenia podatkowego, a może nawet w przypadku małej firmy. W przypadku spółek kapitałowych bardziej opłaca się jednak zatrudnić profesjonalistę. Ponieważ rozliczenie podatkowe dla spółki z o.o., a nawet akcyjnej to złożona kwestia.

Oprócz podatku od działalności gospodarczej i podatku VAT przedsiębiorstwa te muszą płacić również podatek dochodowy od osób prawnych. Zeznanie podatkowe spółki z o.o. musi zatem zawierać dokumenty, które są potrzebne urzędowi skarbowemu do sprawdzenia tego podatku i ustalenia jego wymiaru na następny rok podatkowy. W zeznaniu podatkowym dla firm, które nie są spółkami kapitałowymi, wystarczy zwykły rachunek zysków i strat. Jednakże zeznanie podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zawierać bilans podatkowy.

 

Prawidłowe zeznanie podatkowe gwarantuje firmie płynność finansową

Bilans podatkowy nie jest tożsamy z bilansem handlowym, który spółka z o.o. musi prowadzić zgodnie z przepisami kodeksu handlowego. Różnice występują zwłaszcza w przypadku kwestii amortyzacji. Ci, którzy nie są tu pewni swojej wiedzy, powinni raczej zostawić rozliczenie podatkowe swojej firmy doradcy podatkowemu. Najlepiej takiemu, który ma doświadczenie w branży lub obszarze działalności firmy. Zeznanie podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność międzynarodową, znajdzie się w dobrych rękach dzięki doradcy podatkowemu, takiemu jak RBO, który posiada rozległe doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego.

Płynność finansowa

Kontakt

Doświadczony doradca podatkowy może zapewnić firmie płynność w rozliczeniach podatkowych:

Zna on prawne sztuczki, dzięki którym firma może zaoszczędzić na podatkach. I wie, co wzbudza podejrzenia inspektora podatkowego. Urząd skarbowy porównuje informacje o firmie z wartościami średnimi i empirycznymi dla podobnych firm. Jeśli informacje zawarte w zeznaniu podatkowym spółki z o.o. odbiegają od tego, urząd skarbowy nabiera podejrzeń. Jednym z zadań doradcy podatkowego jest wskazanie firmie zawczasu potencjalnych problemów.

Zeznanie podatkowe spółki z o.o. może skutkować kontrolą urzędu skarbowego w przedsiębiorstwie

Jeśli urząd skarbowy zapowiada kontrolę przedsiębiorstwa, nie jest to powód do paniki. Nie oznacza to automatycznie, że zeznanie podatkowe spółki z o.o. zostanie zakwestionowane. Takie kontrole przeprowadzane są nie tylko w podejrzanych firmach, ale również w losowo wybranych. Oczywiście doświadczony doradca podatkowy, taki jak RBO, pomoże przedsiębiorstwu również podczas kontroli urzędu skarbowego. Z reguły kontrola kończy się dyskusją końcową pomiędzy kierownictwem a inspektorem podatkowym. W szczególności podczas takiej dyskusji często przydatny jest ekspert podatkowy, który zna treść zeznania podatkowego spółki z o.o. lub nawet sam je sporządził, może odpowiedzieć na pytania urzędnika skarbowego i prawnie sklasyfikować wyniki kontroli.

Ważne w przypadku kontroli podatkowej: wszystkie niezbędne dokumenty muszą być starannie złożone i gotowe do użycia. Niektóre firmy również i te czynności przygotowawcze do sporządzenia zeznania podatkowego pozostawiają specjalistom. RBO oferuje swoim klientom wsparcie również w tym zadaniu.

 

Uwaga, członkowie zarządu opowiadają również osobiście!

Nawiasem mówiąc, wielu założycieli i członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zbyt pochopnie zakłada, że odpowiedzialność spółki jest ograniczona i że nie ponoszą oni żadnego ryzyka finansowego. Ci, którzy celowo składają fałszywe oświadczenia w zeznaniach podatkowych, aby zaoszczędzić na podatkach, odpowiadają również swoim prywatnym majątkiem za uchylanie się od płacenia podatków. Profesjonalne doradztwo w zakresie tego, które sztuczki księgowe są legalne, a gdzie zaczyna się unikanie płacenia podatków, leży więc również w osobistym interesie kierownictwa firmy.

Doradztwo i analiza obecnej sytuacji

Niemcy to Twoja szansa
Identyfikacja ukrytych szans i możliwości. Odkrycie pilnych problemów w Twojej firmie na rynku niemieckim.

Analiza sytuacji docelowej i planowanie

Twój indywidualny plan generalny
Wyznaczyłeś sobie cele na rynku niemieckim – ale które działania są naprawdę konieczne i ukierunkowane na cel?

Metody i realizacja

Twój start w Niemczech
Określenie metod, które pasują do Twoich celów i zaplanowanie ich realizacji. .

Doradztwo i wsparcie

Skoncentrowane na trzymaniu się wyznaczonego planu
Aby trzymać się wyznaczonego planu, wspieramy Cię w każdej sytuacji najwyższej klasy doradztwem.