Zatrudnianie pracowników zagranicznych bez miejsca zamieszkania w Niemczech

Zatrudnianie pracowników zagranicznych bez miejsca zamieszkania w Niemczech – RBO pomoże

Jako przedsiębiorstwo zagraniczne w Niemczech możesz chcieć zatrudnić pracowników z głównej siedziby swojej firmy na dłuższy lub krótszy okres. Globalizacja gospodarki skłania również niemieckie firmy do sprowadzania na pewien czas zagranicznych specjalistów do Niemiec. Często osoby te utrzymują miejsce zamieszkania za granicą ze względów podatkowych lub dlatego, że ich zatrudnienie w tym kraju jest od początku ograniczone w czasie. Zasadniczo wszyscy cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Niemczech, muszą uzyskać zezwolenie Federalnej Agencji Pracy. Wyjątek stanowią obywatele UE oraz pracownicy ze Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Ani okres zatrudnienia, ani miejsce zamieszkania pracownika nie mają znaczenia dla konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Zatrudnianie zagranicznych pracowników

Kontakt

Zatrudnianie zagranicznych pracowników bez miejsca zamieszkania w Niemczech kiedy powstaje nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, jeśli pracownik ma miejsce zamieszkania za granicą?

Oprócz kwestii pozwolenia na pracę należy wyjaśnić problem opodatkowania wynagrodzenia w przypadku zatrudniania pracowników zagranicznych bez miejsca zamieszkania w Niemczech. Zasadniczo dochody uzyskane w Niemczech podlegają opodatkowaniu również tutaj. Nie ma znaczenia, czy pracownik zachowuje miejsce zamieszkania za granicą. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w przypadku kilku lokalizacji firmy zagraniczne przedsiębiorstwo nadal wypłaca wynagrodzenie, a zlecenie w Niemczech nie trwa dłużej niż 183 dni. W tym przypadku opodatkowanie następuje w kraju macierzystym pracownika. Ponadto wiele krajów zawarło umowy zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu.

Zatrudnianie pracowników zagranicznych niemających miejsca zamieszkania w Niemczech nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, jeśli mieszkają za granicą?

To, czy zatrudnienie pracowników zagranicznych bez miejsca zamieszkania w Niemczech pociąga za sobą konieczność rejestracji w systemie ubezpieczeń społecznych, zależy również od statusu pracownika i zawartej umowy. Na przykład w przypadku pracy dorywczej nie ma obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; to samo dotyczy oddelegowania. Laikom trudno jest poruszać się wśród wielu przepisów dotyczących tego zagadnienia. RBO oferuje fachową pomoc i zajmie się rejestracją Twoich zagranicznych pracowników, jeśli okaże się, że podlegają oni ubezpieczeniu społecznemu. Przekazujemy również składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i ubezpieczenie od bezrobocia. Jeśli nie orientujesz się w gąszczu niemieckich paragrafów, to jest to jeszcze jeden powód, aby nam zaufać. 21 lat doświadczenia i tysiące zadowolonych klientów mówią same za siebie.

 

Twój klucz do sukcesu

Zatrudnianie pracowników zagranicznych, którzy nie mieszkają w Niemczech, nie musi być skomplikowane. Dzięki kompleksowemu, bezproblemowemu pakietowi dopełnimy za Ciebie formalności związanych z pracownikami i pomożemy Twojej firmie zdobyć pozycję w Niemczech. Zaufaj kompetencji naszych fachowców i skorzystaj z naszych produktów.

Doradztwo i analiza obecnej sytuacji

Niemcy to Twoja szansa
Identyfikacja ukrytych szans i możliwości. Odkrycie pilnych problemów w Twojej firmie na rynku niemieckim.

Analiza sytuacji docelowej i planowanie

Twój indywidualny plan generalny
Wyznaczyłeś sobie cele na rynku niemieckim – ale które działania są naprawdę konieczne i ukierunkowane na cel?

Metody i realizacja

Twój start w Niemczech
Określenie metod, które pasują do Twoich celów i zaplanowanie ich realizacji. .

Doradztwo i wsparcie

Skoncentrowane na trzymaniu się wyznaczonego planu
Aby trzymać się wyznaczonego planu, wspieramy Cię w każdej sytuacji najwyższej klasy doradztwem.