Usługi księgowe

Usługi księgowe: zredukuj koszty i ryzyko!

Kiedy własna firma rozrasta się i wchodzi na nowe rynki, szybko nasuwa się pytanie: czy zlecić prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej?

W rzeczywistości istnieją lepsze powody, aby pozostawić tę pracę profesjonalnej firmie księgowej. Ponieważ outsourcing księgowości nie tylko redukuje koszty, ale także prowadzi do lepszych wyników.

 

Outsourcing księgowości obniża koszty nawet o 50%

Wymagania dotyczące prowadzenia księgowości są bardziej złożone niż kiedykolwiek i mogą być spełnione w niezawodny sposób przez wiele firm tylko w ramach outsourcingu księgowości płacowej i outsourcing księgowości finansowej.

Przepisy podatkowe stale się zmieniają, a cyfrowa księgowość finansowa czy księgowość płacowa jest dziś powszechna w wielu firmach. Czasy, gdy szef firmy lub pracownik biurowy wprowadzał paragony i sporządzał bilanse, dla większości firm minęły bezpowrotnie.

Outsourcing pozwala firmie skoncentrować się na swoich podstawowych kompetencjach. Żadna firma nie może odstawać od konkurencji przez prowadzenie księgowości. Usługa księgowa może zastąpić wyspecjalizowanego pracownika wewnętrznego. W ten sposób przedsiębiorcy oszczędzają nie tylko na kosztach pracy, ale również na inwestycjach w dokształcanie pracownika oraz w profesjonalne oprogramowanie księgowe. Firmy, które zlecają prowadzenie księgowości na zewnątrz, mogą zmniejszyć swoje koszty z tym związane średnio o 20-50 procent.

Komunikacja z władzami

Kontakt

Usługi księgowe obejmują również komunikację z urzędami

Zwłaszcza w przypadku księgowości płacowej, outsourcing usług księgowych jest realnym sposobem na wypełnienie przez Twoją firmę zobowiązań prawnych.

Dobry partner usług księgowych, taki jak RBO, jest do Państwa dyspozycji na co dzień i przejmuje komunikację z kasami chorych, urzędami, branżowymi ubezpieczeniami wypadkowymi, niemiecką kasą urlopową Soka Bau i innymi instytucjami publicznymi.

Outsourcing księgowości finansowej opłaca się również wielu firmom, szczególnie tym, które zobowiązane są do sporządzania bilansów. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest bowiem podstawą do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu podatkowego. Ci, którzy nie mają swoich specjalistów w firmie i sami przygotowują te dokumenty bez niezbędnej wiedzy, narażają się na krytyczne zapytania z urzędu skarbowego.

Outsourcing: księgowość i doradztwo podatkowe z jednego źródła

Przy okazji: podmiot świadczący czyste usługi księgowe nie może sporządzać rocznych sprawozdań finansowych, albo inaczej: sporządzone przez niego roczne sprawozdania finansowe muszą być sprawdzone przez biegłego rewidenta, na przykład doradcę podatkowego lub audytora.

Dlatego też sensownym rozwiązaniem jest wynajęcie biura rachunkowego, takiego jak RBO, które pełni również funkcję doradcy podatkowego. W ten sposób cała Twoja księgowość jest obsługiwana w jednym miejscu. Ponadto RBO jako firma świadcząca usługi księgowe i doradztwa podatkowego może udzielić Ci cennych wskazówek, jak oszczędzać na podatkach i egzekwować swoje prawa wobec władz.

 

Usługa zewnętrzna zmniejsza ryzyko dla właścicieli firmy

Outsourcing księgowości do zewnętrznego dostawcy usług stanowi również element zarządzania ryzykiem w firmie

Błędy w rozliczeniach płacowych lub w rocznych sprawozdaniach finansowych mogą skutkować nie tylko znacznymi zaległościami wobec zakładu ubezpieczeń społecznych lub urzędu skarbowego, ale także karami pieniężnymi, a nawet odpowiedzialnością karną. Ponieważ outsourcing księgowości płacowej i finansowej zazwyczaj znacząco podnosi jakość tych procesów, zmniejsza się ryzyko odpowiedzialności. Wreszcie, co nie mniej ważne, zewnętrzne biuro księgowe musi również odpowiadać przed Tobą za ewentualne błędy.

W przypadku księgowości finansowej i płacowej outsourcing jest dziś już rozwiązaniem dostępnym. Nowoczesne biuro księgowe, takie jak RBO, oferuje cyfrową księgowość finansową, w ramach której można łatwo przekazywać rachunki i dokumenty przez Internet.

Doradztwo i analiza obecnej sytuacji

Niemcy to Twoja szansa
Identyfikacja ukrytych szans i możliwości. Odkrycie pilnych problemów w Twojej firmie na rynku niemieckim.

Analiza sytuacji docelowej i planowanie

Twój indywidualny plan generalny
Wyznaczyłeś sobie cele na rynku niemieckim – ale które działania są naprawdę konieczne i ukierunkowane na cel?

Metody i realizacja

Twój start w Niemczech
Określenie metod, które pasują do Twoich celów i zaplanowanie ich realizacji. .

Doradztwo i wsparcie

Skoncentrowane na trzymaniu się wyznaczonego planu
Aby trzymać się wyznaczonego planu, wspieramy Cię w każdej sytuacji najwyższej klasy doradztwem.