Procedura leasingu pracowniczego

Leasing pracowników z zagranicy do Niemiec – wyłącznie dla przedsiębiorstw zagranicznych

Jesteś zagranicznym/międzynarodowym przedsiębiorstwem, które realizuje projekty/zlecenia w Niemczech i chciałbyś oddelegować pracowników ze swojego kraju do pracy w Niemczech? RBO oferuje pełne wsparcie, dopełniając wszystkich formalności łącznie z zapewnieniem pracowników tymczasowych.

Wiele niemieckich firm pilnie poszukuje wykwalifikowanej kadry wielu dobrze wyszkolonych pracowników z Europy Wschodniej chciałoby tymczasowo pracować w Niemczech i korzystać z wysokich zarobków. Transgraniczny leasing pracowników z zagranicy do Niemiec może być w takich przypadkach rozwiązaniem dla obu stron.

 

Transgraniczny leasing pracowników do Niemiec na czas określony

Jak w przypadku każdego stosunku pracy tymczasowej zwanego również leasingiem pracowniczym w procesie wynajmu pracowników z zagranicy do Niemiec biorą udział trzy strony. Wykwalifikowany pracownik z zagranicy składa wniosek do agencji pracy tymczasowej w swoim kraju ojczystym. Następnie agencja pracy tymczasowej wynajmuje go firmie w Niemczech. Pracodawcą zagranicznego pracownika pozostaje zagraniczna agencja pracy tymczasowej, która wypłaca mu również wynagrodzenie. Często jednak za pracę w Niemczech na zasadzie transgranicznego leasingu pracowniczego przysługują atrakcyjne dodatki.

Ustawa o delegowaniu pracowników

Kontakt

Zgodnie z niemiecką Ustawą o delegowaniu pracowników (AEntG) warunkiem leasingu pracowników z zagranicy do Niemiec jest zagwarantowanie określonych niemieckich standardów socjalnych również przez zagraniczną firmę leasingową.

Standardy te obejmują: płacę minimalną, prawo do urlopu, górne limity dziennego i tygodniowego czasu pracy, przerwy na odpoczynek, a także BHP.

Pracownicy tymczasowi oszczędzają na składkach na niemieckie ubezpieczenie społeczne

Z uwagi na to, że faktyczna umowa o pracę pracownika tymczasowego podlega prawu jego kraju ojczystego, a pracownik zagraniczny przebywa w Niemczech tylko przez ograniczony czas w ramach transgranicznego leasingu pracowniczego, nie musi on płacić składek na niemieckie ubezpieczenie społeczne. Oddelegowanie do Niemiec jest dozwolone na okres 12 miesięcy; okres ten może zostać jednokrotnie przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

Przedsiębiorstwa, które chcą wypożyczyć do Niemiec pracowników z zagranicy w ramach leasingu pracowniczego, muszą uzyskać zezwolenie nie tylko w kraju macierzystym, ale również w Niemczech. Niemieckie firmy, które zamierzają zatrudnić pracowników tymczasowych z zagranicy, muszą również uzyskać właściwe zezwolenie. Podmiotem odpowiedzialnym w tym zakresie jest agencja pracy tymczasowej. Sam pracownik delegowany musi być obywatelem kraju UE lub EOG albo posiadać pozwolenie na pracę w Niemczech.

 

Leasing pracowników z zagranicy do Niemiec ściśle uregulowany

W zależności od branży stosuje się w tym zakresie również szereg specjalnych regulacji. W wielu przypadkach, na przykład w przypadku transgranicznego leasingu pracowniczego, zagraniczny podmiot oddelegowujący musi zgłosić w urzędzie celnym tożsamość swojego pracownika oraz czas trwania zlecenia. Dokumenty muszą być sporządzone w języku niemieckim i w niektórych przypadkach muszą być dostępne w miejscu zatrudnienia, aby władze mogły je sprawdzić w razie kontroli. Naruszenie tych przepisów może skutkować wysokimi karami.

Szczególnie w branży budowlanej leasing pracowników z zagranicy do Niemiec podlega ścisłym regulacjom. Zasadniczo tylko zagraniczne przedsiębiorstwa budowlane posiadające odpowiednie zezwolenie mogą wypożyczać pracowników niemieckim przedsiębiorstwom budowlanym, ale nie profesjonalnym zagranicznym agencjom pośrednictwa pracy.

 

Możliwa alternatywa: działalność w charakterze podwykonawcy

Model leasingu pracowników z zagranicy do Niemiec charakteryzuje się tym, że zagraniczny pracownik na czas swojego oddelegowania zostaje włączony w szeregi niemieckiej firmy. Szef niemieckiej firmy jest również jego szefem. Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z dobrej koniunktury gospodarczej w Niemczech, ale stronią od biurokratycznych przeszkód związanych z zatrudnieniem tymczasowym, powinni sprawdzić, czy istnieją alternatywy dla leasingu pracowników z zagranicy do Niemiec. Jedną z możliwości może być działalność w charakterze zagranicznego podwykonawcy dla niemieckiego przedsiębiorstwa, a zatem działalność jako niesamodzielny oddział w Niemczech na podstawie umowy o dzieło.

Doradztwo i analiza obecnej sytuacji

Niemcy to Twoja szansa
Identyfikacja ukrytych szans i możliwości. Odkrycie pilnych problemów w Twojej firmie na rynku niemieckim.

Analiza sytuacji docelowej i planowanie

Twój indywidualny plan generalny
Wyznaczyłeś sobie cele na rynku niemieckim – ale które działania są naprawdę konieczne i ukierunkowane na cel?

Metody i realizacja

Twój start w Niemczech
Określenie metod, które pasują do Twoich celów i zaplanowanie ich realizacji. .

Doradztwo i wsparcie

Skoncentrowane na trzymaniu się wyznaczonego planu
Aby trzymać się wyznaczonego planu, wspieramy Cię w każdej sytuacji najwyższej klasy doradztwem.