OWH

Umowa:
Pierwsza konsultacja:
Oferta usług:

Prawo, któremu podlega umowa / jej realizacja:

Umowy i OWU tylko dla firm
kontakt telefoniczny, pół godziny pierwszej konsultacji
tylko dla przedsiębiorstw zgodnie z § 14 niem. Kodeksu cywilnego lub porównywalnych, po ustaleniu potrzeby

Obowiązuje język niemiecki, również pisany i prawo niemieckie. Czas trwania umowy: 1 rok kalendarzowy; opcjonalnie: 1-3 miesiące w przypadku projektów

Przedłużenie umowy:
Okres wypowiedzenia:
Właściwość miejscowa sądu:

automatycznie o 1 rok, jeżeli umowa nie zostanie pisemnie wypowiedziana w terminie
3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania danej umowy; opcjonalnie: krótszy
Wiesbaden w Niemczech

Ceny/Wynagrodzenie:

w zależności od rodzaju usługi, czasu trwania umowy, kwalifikacji, wg tabeli honorarium BDU e.V.; brak tabeli opłat

Rozliczenie:

wszystkie obszary wg czasu pracy (w tym prace specjalne); rozliczanie wynagrodzeń wg cen jednostkowych (sztuka)

Jednostka czasowa:

z dokładnością do kwadransa za pozycję usługi

Minimalna wartość zlecenia:

od 500 € netto / miesięcznie lub od 6000 € netto / rocznie

Usługi:

w zależności od rodzaju, stopnia trudności, zakresu dostępność przez internet: na terenie całego kraju i w 27 krajach UE

Pakiet usług:
Dostępność:
Odpowiedź telefoniczna:
Dostawa / Forma dostawy:
Termin dostawy:
Płatność:
Odpowiedzialność:

w zależności od umowy o poziomie usług
przez internet: obsługa 7/5 (godzin/dni roboczych)
usługa oddzwaniania (Callback-Service) w 27 krajach UE
forma elektroniczna (listy, potwierdzenia, rezultaty pracy)
miesięcznie zgodnie z terminem; opcjonalnie: tygodniowo
wymagalna z góry; opcjonalnie: termin płatności po pisemnym uzgodnieniu
ustawowe zobowiązanie gwarancyjne; opcjonalnie: dodatkowe ubezpieczenie

  1. Informacje ogólne

Poniższe warunki stanowią umowę prawną pomiędzy Tobą a RBO Rechnungswesen Beratungs- und Outsourcing GmbH (RBO). Uzyskując dostęp, przeglądając i/lub korzystając z tej strony internetowej, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszymi warunkami i wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. Wyrażasz zgodę również na przestrzeganie wszystkich obowiązujących ustaw i przepisów. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie możesz korzystać z tej strony. W przypadku nieprzestrzegania zasad, warunków i informacji zawartych na tej stronie (na przykład nieprzestrzegania i niestosowania się do praw autorskich) automatycznie tracisz wszystkie przyznane Ci prawa i musisz natychmiast zniszczyć wszystkie znajdujące się w Twoim posiadaniu lub pod Twoją kontrolą kopie pobranych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu lub likwidacji konta (tzn. wykluczenia) każdego Użytkownika, który nie przestrzega poniższych zasad (np. jego zachowanie może spowodować zakłócenia działalności lub w inny sposób zaszkodzić reputacji lub dobremu imieniu lub marce RBO).

  1. Zastrzeżenie zmian

RBO zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych warunków korzystania oraz innych informacji i danych zawartych na niniejszej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Dotyczy to również ulepszeń lub zmian w programach, świadczeniach i usługach opisanych na tej stronie internetowej. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej w dowolnym czasie oraz do dodawania, zmiany / usuwania poszczególnych usług. Nie odpowiadamy w żaden sposób za dostępność niniejszej strony internetowej.

  1. Szczególne wyłączenie odpowiedzialności

Strona została przygotowana z należytą starannością, wymaganą w obrocie. Niemniej jednak RBO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność informacji na niej zawartych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w związku z usługami lub innymi sprawami opisanymi na tej stronie internetowej należy sprawdzić, czy informacje te są dokładne i kompletne. Niektóre fragmenty tekstu na tej stronie internetowej mogą być napisane w innych językach niż niemiecki i angielski. Możliwe, że teksty te zostały przetłumaczone przez tłumacza lub za pomocą programu komputerowego bez sprawdzenia. Tłumaczenia te są udostępniane dla wygody użytkowników i RBO nie gwarantuje ich poprawności ani kompletności, niezależnie od tego, czy zostały wykonane automatycznie, czy ręcznie.

  1. Informacje poufne

Za poufne uznajemy tylko te informacje i dane, które są szyfrowane przed wysłaniem lub które docierają do nas za pośrednictwem Twojego konta w Centrum Obsługi Klienta RBO (w skrócie KC). NIE uważamy informacji, które docierają do nas w inny sposób, za poufne i prosimy o nieprzysyłanie nam takich informacji. W przypadku przesłania nam jakichkolwiek informacji (innych niż chronione pod względem praw autorskich) lub materiałów udzielasz RBO nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do ich nieograniczonego wykorzystania lub przetwarzania. Wyrażasz również zgodę na wykorzystanie przez RBO w dowolnym celu wszelkich przekazanych przez siebie pomysłów, koncepcji, know-how, technik.

  1. Obowiązywanie

Z wyjątkiem ogólnie obowiązujących informacji i opisów usług oświadczenia zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą być wypowiedziami dotyczącymi przyszłości. Wypowiedzi te wiążą się z ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od tych wypowiedzi. Wyklucza się wyraźnie odpowiedzialność za takie wypowiedzi.

Informacje publikowane przez RBO w internecie mogą zawierać informacje lub odsyłacze do programów, świadczeń i usług RBO, które mogą NIE być ogłoszone lub dostępne w Twoim kraju. Takie odniesienia nie oznaczają, że RBO zamierza ogłosić lub udostępnić takie programy, świadczenia lub usługi w Twoim kraju. Prosimy o kontakt z lokalnym biurem RBO w celu uzyskania informacji na temat dostępności tych programów, świadczeń i usług.

  1. Pozostałe informacje

W porządku prawnym pierwszeństwo ma wyłączenie odpowiedzialności (Disclaimer), a następnie warunki korzystania z witryny (Terms of use). Obowiązuje prawo niemieckie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd w Wiesbaden, Niemcy

Ostatnia wersja: 1.01.12/2010