Outsourcing

Outsourcing: profesjonaliści zajmą się Twoją księgowością

Księgowość, roczne sprawozdania finansowe, controlling: zarządzanie firmą wiąże się również z obowiązkami, które nie dla każdego szefa są łatwe. Zamiast zatrudniać pracowników, którzy przejmą te zadania, zlecenie księgowości profesjonalnym usługodawcom może być doskonałym sposobem na zaoszczędzenie kosztów z jednej strony i podniesienie jakości z drugiej.

Każdy handlowiec w Niemczech jest zobowiązany do sporządzania indywidualnych sprawozdań finansowych zgodnie z prawem handlowym. Zgodnie z niemieckim Kodeksem handlowym to, kto jest kupcem, zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Jednakże niektóre formy prawne, takie jak sp. z o.o., posiadają siłą rzeczy status handlowca i dlatego wymagają profesjonalnego systemu księgowego. Outsourcing umożliwia im wywiązywanie się z obowiązków wynikających z kodeksu handlowego.

 

Outsourcing w księgowości: Usługodawcy pomagają w szczególności firmom zagranicznym

W związku z tym outsourcing księgowości jest szczególnie interesujący dla firm zagranicznych, które nie są zaznajomione z wymogami prawnymi w Niemczech.

W przypadku outsourcingu księgowości dostawca usługi jest zazwyczaj odpowiedzialny za bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzację i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. W razie potrzeby dostawca usług księgowych może również przejąć komunikację z urzędem skarbowym. Dlatego dobrze jest, aby usługodawca zajmował się również doradztwem podatkowym firm i posiadał niezbędną wiedzę tak jak RBO. Niektórzy usługodawcy oferują również wsparcie w zakresie controllingu.

Księgowość pod kontrolą!

Kontakt

Księgowość: Z outsourcingiem zredukujesz koszty

Korzyści płynące z powierzenia księgowości firmie zewnętrznej są oczywiste. Firmy mogą zaoszczędzić znacznie koszty.

Po pierwsze koszty personelu: Zatrudnienie wykwalifikowanych ekspertów do prowadzenia księgowości i sporządzania rocznych sprawozdań finansowych jest kosztowne; ponadto pracownicy muszą aktualizować swoją wiedzę i przechodzić ciągłe szkolenia na koszt firmy. Nie jest to konieczne, jeśli firma zleca prowadzenie księgowości zewnętrznej firmie. Wyposażenie techniczne to kolejny element, na którym można obniżyć koszty. Obecnie wewnętrzny system księgowy z trudem może obejść się bez specjalnego oprogramowania, które trzeba kupić i utrzymywać. Koszt ten jest również eliminowany w przypadku outsourcingu księgowości.

Za outsourcingiem księgowości przemawiają również względy strategiczne. Zamiast angażować swoje zasoby w ten proces, firmy powinny skoncentrować się na swoich podstawowych kompetencjach.

Pieniądze i energia poświęcone tej kluczowej kompetencji mogą bezpośrednio pomóc firmie wyróżnić się na tle konkurencji. Z kolei procesy zakulisowe, takie jak księgowość, pozostają zwykle niezauważone przez klientów i partnerów biznesowych.

 

Zarządzanie ryzykiem przemawia za angażowaniem zewnętrznych usługodawców

Outsourcing księgowości często wiąże się ze znacznym wzrostem jakości związanych z tym procesów i dokumentów. Nic dziwnego: zewnętrzny usługodawca specjalizuje się w tych czynnościach i nie zajmuje się niczym innym, a szczególnie w małych firmach księgowi przejmują również inne zadania. Nie mają czasu i środków na zdobycie porównywalnego poziomu wiedzy fachowej co profesjonalne firmy konsultingowe.

Wreszcie, za zleceniem prowadzenia księgowości podmiotowi zewnętrznemu przemawiają również względy związane z zarządzaniem ryzykiem. Przygotowywane dokumenty muszą przecież spełniać określone wymogi prawne i stanowić podstawę opodatkowania firmy. Błędy mogą być kosztowne: czy to w postaci nadmiernego obciążenia podatkowego, czy to w postaci kar pieniężnych. Wyspecjalizowany usługodawca jest nie tylko mniej podatny na błędy – w razie awarii ponosi również odpowiedzialność za ewentualne szkody finansowe.

Doradztwo i analiza obecnej sytuacji

Niemcy to Twoja szansa
Identyfikacja ukrytych szans i możliwości. Odkrycie pilnych problemów w Twojej firmie na rynku niemieckim.

Analiza sytuacji docelowej i planowanie

Twój indywidualny plan generalny
Wyznaczyłeś sobie cele na rynku niemieckim – ale które działania są naprawdę konieczne i ukierunkowane na cel?

Metody i realizacja

Twój start w Niemczech
Określenie metod, które pasują do Twoich celów i zaplanowanie ich realizacji. .

Doradztwo i wsparcie

Skoncentrowane na trzymaniu się wyznaczonego planu
Aby trzymać się wyznaczonego planu, wspieramy Cię w każdej sytuacji najwyższej klasy doradztwem.