Oddelegowanie pracowników do Niemiec

Oddelegowanie pracowników do Niemiec: o czym należy pamiętać

W zglobalizowanym świecie pracy coraz więcej zleceń realizowanych jest poza granicami państwa. Zarówno delegowanie pracowników do krajów UE lub EOG, jak i do krajów pozaeuropejskich oraz delegowanie zagranicznych pracowników do Niemiec jest powszechną praktyką w wielu sektorach gospodarki. Należy rozróżnić przeniesienie pracownika do Niemiec i oddelegowanie go do Niemiec. Delegowanie pracowników ma miejsce wtedy, gdy zagraniczny usługodawca wysyła swoich pracowników do Niemiec, aby tam pracowali przez określony czas.

Procedurę tę reguluje niemiecka Ustawa o delegowaniu pracowników (AEntG). Wynika to z faktu, że za granicą często obowiązują inne warunki pracy. Dotyczy to przede wszystkim podatków, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. W szczególności wynagrodzenia pracowników znacznie odbiegają od niemieckiej płacy minimalnej, ponieważ w wielu krajach nie ma płacy minimalnej lub jeśli jest, to jest ona znacznie niższa niż w Niemczech.

Od 01.01.2017 r. w Republice Federalnej Niemiec obowiązuje minimalna stawka godzinowa, niezależnie od branży. Obowiązujące układy zbiorowe pracy, w których ustalono wyższe płace minimalne dla niektórych zawodów, pozostają w mocy. Ustawa o delegowaniu pracowników została uchwalona pierwotnie w celu ochrony branż, które były zagrożone niskimi płacami dla pracowników z zagranicy, takich jak branża budowlana. W międzyczasie dotknęło to również inne zawody, na przykład w sektorze opieki, sprzątania budynków czy usług pocztowych. Delegowanie pracowników do Niemiec podlega zatem kryteriom, które powinny gwarantować minimalne standardy.

Delegowanie pracowników zagranicznych

Kontakt

Delegowanie pracowników zagranicznych do Niemiec – podatki

Główną cechą charakterystyczną procesu delegowania pracowników jest to, że stosunek pracy jest kontynuowany z zagranicy, a delegowany pracownik zachowuje swoje centrum życiowe za granicą.

Przykładowo, nie jest delegowaniem do Niemiec otwarcie przez zagranicznego przedsiębiorcę oddziału w Niemczech i wysłanie pracowników z kraju ojczystego celem ich zamieszkania na stałe w Niemczech.

Sytuacja w zakresie podatku od wynagrodzeń zagranicznych pracowników w Niemczech zależy od tego, czy podlegają oni ograniczonemu, czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ograniczony obowiązek podatkowy obowiązuje, jeśli pracownik zachowuje miejsce zamieszkania za granicą. Jeśli natomiast pracownik przeprowadza się do Niemiec lub mieszka w Niemczech przez dłuższy okres albo wielokrotnie podróżuje między krajem ojczystym a Niemcami, nie jest to już delegowanie do Niemiec, lecz pobyt w celach zarobkowych.

W każdym razie przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania zapobiegają płaceniu podatku od wynagrodzeń zarówno w Niemczech, jak i w kraju ojczystym. W razie wątpliwości i w szczególnych przypadkach należy zdecydować, czy chodzi o delegowanie pracownika, czy o przeniesienie związane z działalnością gospodarczą. Z tego powodu ważne jest, aby znać i stosować prawo niemieckie. Nasi eksperci są dobrze zorientowani w temacie „oddelegowania pracownika” i pomogą Ci uniknąć kłopotów urzędowych.

 

Delegowanie zagranicznych pracowników do Niemiec – ubezpieczenie społeczne A1

Jeśli spełnione są warunki oddelegowania do Niemiec, stosuje się prawo pracy danego kraju ojczystego. Oznacza to, że nie trzeba płacić w Niemczech składek na ubezpieczenie społeczne. Pracownik delegowany nie może jednak posiadać ani centrum życiowego, ani miejsca zamieszkania w Niemczech.

Decydujące znaczenie ma również okres wykonywania pracy. Jeśli zlecenie nie przekracza 183 dni w roku, pracodawca nie jest zobowiązany do zgłoszenia pracownika do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. Warunkiem jest, aby w kraju macierzystym była zawarta ważna umowa ubezpieczeniowa. Z drugiej strony jeśli taka umowa została zawarta w Niemczech, nie jest to już delegowanie do Niemiec, nawet jeśli właściciele firmy są obcokrajowcami lub główna siedziba firmy znajduje się w innym kraju. Ponadto wynagrodzenie za pracę może być wypłacane wyłącznie przez zagranicznego pracodawcę na podstawie umowy.

 

Oddelegowanie do Niemiec – oddelegowanie pracowników i umowy

Niemiecka biurokracja czasami przytłacza nawet niemieckie firmy. Wypełnianie formularzy będzie dla Ciebie szczególnie trudne, jeśli nie znasz języka urzędowego.

Biorąc pod uwagę mnogość przepisów, nie jest to w żaden sposób łatwe, jeśli nie masz wykształcenia prawniczego. Od ponad 22 lat RBO specjalizuje się w pomocy zagranicznym pracodawcom i firmom, które chcą zaistnieć w Niemczech.

Niezależnie od tego, czy chcesz zgłosić swoich pracowników do ubezpieczenia społecznego, sporządzić zeznanie podatkowe, czy też złożyć wniosek o pozwolenie na pracę we właściwym urzędzie ds. obcokrajowców, nasi kompetentni eksperci zawsze Ci pomogą i zajmą się niezbędnymi formalnościami. Doradzamy również w temacie delegowania pracowników. W ramach naszych usług udostępnimy Ci na przykład wzór umowy o oddelegowanie dla Twoich pracowników.

Doradztwo i analiza obecnej sytuacji

Niemcy to Twoja szansa
Identyfikacja ukrytych szans i możliwości. Odkrycie pilnych problemów w Twojej firmie na rynku niemieckim.

Analiza sytuacji docelowej i planowanie

Twój indywidualny plan generalny
Wyznaczyłeś sobie cele na rynku niemieckim – ale które działania są naprawdę konieczne i ukierunkowane na cel?

Metody i realizacja

Twój start w Niemczech
Określenie metod, które pasują do Twoich celów i zaplanowanie ich realizacji. .

Doradztwo i wsparcie

Skoncentrowane na trzymaniu się wyznaczonego planu
Aby trzymać się wyznaczonego planu, wspieramy Cię w każdej sytuacji najwyższej klasy doradztwem.