Odcisk

RBO Rechnungswesen, Beratungs- und Outsourcing GmbH

Właściciel i prezes zarządu: Dipl.-Btw. Anne Kopunovic
Adres: Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden - Haus F, Officio II, 3. OG
Telefon: +49 (0) 611 – 505059 – 0
E-Mail: info@rbo-online.eu
Sąd rejestrowy / Nr w rejestrze: Amtsgericht Wiesbaden / HR B 9930
Nr identyfikacyjny VAT: DE 178 321 275
Klasa ekonomiczna DE / UE: WZ2008 kod 70.22.0 / ISIC Rev. 4 7022*
Profil działalności w UE: branża doradztwo biznesowe i gospodarcze, usługi w zakresie rachunkowości, doradztwo i outsourcing dla celów wewnętrznych / zewnętrznych oraz krajowych / międzynarodowych
Kwalifikacje zawodowe w DE: ustawowe zgodnie z § 8 ust. 4 w związku z § 6 pkt. 3 i 4 niem. Ustawy o doradztwie podatkowym
Uprawnienie do świadczenia usług w DE: ustawowe zgodnie z § 8 ust. 4 w związku z § 6 pkt. 3 i 4 niem. Ustawy o doradztwie podatkowym
Ograniczenie świadczenia usług w DE: brak zastrzeżonych zadań zgodnie z niem. Ustawą o usługach prawnych, niem. Ustawą o biegłych rewidentach, niem. Ustawą o delegowaniu pracowników
Współpraca w UE: z prawnikami, rewidentami i doradcami w kraju i za granicą
Informacje zgodnie z § 5 niem. Ustawy o telemediach i niem. Rozporządzenia o obowiązku informacyjnym usługodawców

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść strony www

Treść naszej strony internetowej została opracowana z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować jej poprawności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o telemediach za własne treści na naszej stronie na zasadzie ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 Ustawy o telemediach jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu, w którym ujawnione zostanie konkretne naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy właściwe treści ze strony.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy odpowiadać za treść takich stron. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator strony. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w chwili umieszczenia danego linku. Nielegalne treści nie zostały rozpoznane w momencie umieszczania linku. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów, wykraczająca poza zakres prawa autorskiego, wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez jej operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich będą oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Ochrona danych

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Informujemy, że transfer danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Niniejszym wyraźnie nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w impressum w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, np. w formie spamu.

Polityka prywatności w zakresie korzystania z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji, aby ocenić sposób korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej, tworzyć raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Impressum: sporządzone przez generatora impressum, dostępnego pod adresem https://www.e-recht24.de

Źródło zdjęć: ©Adobe Stock

Home – © Yuriy Shevtsov – 93164247
Home – © ty – 114769387
Home – © Kzenon – 154767054
Home – © peshkova – 48898956