Niesamodzielne przedstawicielstwo w Niemczech

Niesamodzielne przedstawicielstwo w Niemczech: blisko klienta

Niesamodzielny zakład w Niemczech: Zagraniczne przedsiębiorstwa, które chcą długofalowo oferować swoje usługi w Niemczech, często napotykają na przeszkodę: Ich niemieccy klienci lub partnerzy handlowi chcą mieć osobę kontaktową na miejscu (w Niemczech), która zna dobrze język niemiecki i będzie zawsze dostępna w przypadku pytań. W takich przypadkach rozwiązaniem jest otwarcie zakładu w Niemczech.

Istnieją dwie możliwości założenia zakładu w Niemczech. Zagraniczne przedsiębiorstwo może zarejestrować w Niemczech samodzielny zakład. Jest on prawnie niezależny i może zawierać umowy we własnym imieniu. Przedsiębiorstwo może też zarejestrować w Niemczech niesamodzielny zakład, który stanowi swego rodzaju przedłużone ramię zagranicznego przedsiębiorstwa: zawiera umowy i wystawia faktury w imieniu zagranicznej centrali. Taki niesamodzielny oddział w Niemczech nie posiada nawet własnego konta firmowego.

Rejestracja działalności gospodarczej: Zarejestruj zakład w Niemczech w urzędzie skarbowym

Kontakt

Przedsiębiorcy mogą założyć niesamodzielny zakład w Niemczech przy znacznie mniejszym obciążeniu biurokratycznym niż samodzielny zakład w Niemczech.

Kiedy przedsiębiorstwo zakłada w Niemczech zakład, wymagana jest rejestracja działalności gospodarczej tego zakładu. Z reguły w celu rejestracji działalności gospodarczej zakładu w Niemczech musi być wyznaczony upoważniony przedstawiciel w kraju. Prawnicy lub doradcy podatkowi pomagają zagranicznym przedsiębiorstwom w rejestracji niesamodzielnego zakładu w Niemczech. W przypadku samodzielnego oddziału w Niemczech wymagany jest również wpis do rejestru handlowego.

Przedsiębiorstwa spoza UE mogą również zakładać w Niemczech niesamodzielne zakłady

Założenie oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa jest możliwe bez żadnych problemów dla przedsiębiorstw z innych krajów UE. Dzięki swobodzie przedsiębiorczości mogą oni bez przeszkód prawnych zarejestrować w Niemczech niesamodzielny zakład. Przedsiębiorstwa z innych krajów mogą wprawdzie w każdej chwili założyć w Niemczech niesamodzielny zakład, jednak osoby, które mają pracować w takim niesamodzielnym zakładzie w Niemczech, potrzebują pozwolenia na pracę. Dotyczy to również kierownika niesamodzielnego zakładu w Niemczech. Wyjątek: osoba ta wjeżdża do Niemiec tylko okazjonalnie w celu przeprowadzenia kontroli niesamodzielnego zakładu w Niemczech.

 

Rejestracja zakładu w Niemczech: możliwa również z zagranicznymi pracownikami

Jeśli pracownik ma pracować z zagranicy jako kierownik niesamodzielnego oddziału w Niemczech, należy zapewnić mu możliwość wjazdu do kraju w dowolnym momencie. Obywatele krajów trzecich mogą ubiegać się o takie pozwolenie w niemieckim konsulacie po założeniu zakładu w Niemczech.

Również pracownicy, którzy pracują dla niesamodzielnego oddziału w Niemczech bez funkcji kierowniczej i którzy pochodzą z krajów trzecich, mogą po założeniu zakładu w Niemczech łatwiej uzyskać pozwolenie na pracę. Zależy to od branży i wysokości środków zainwestowanych w niesamodzielny zakład w Niemczech. Gdy przedsiębiorstwo rejestruje w Niemczech niesamodzielny zakład, decyzja o pozwoleniu na pracę uwzględnia to, czy utworzenie zakładu w Niemczech wiąże się z inwestycją o wartości ponad miliona euro, czy w niesamodzielnym zakładzie w Niemczech powstanie ponad dziesięć miejsc pracy, czy wytwarzane są szczególnie innowacyjne produkty lub czy zaspokajane są potrzeby regionalne.

 

Uwaga. Płacimy podatki!!

Kiedy przedsiębiorca rejestruje niesamodzielny zakład w Niemczech, powinien mieć na uwadze, że będzie musiał płacić podatki od części obrotów, uzyskanych w niesamodzielnym zakładzie w Niemczech.

Doradztwo i analiza obecnej sytuacji

Niemcy to Twoja szansa
Identyfikacja ukrytych szans i możliwości. Odkrycie pilnych problemów w Twojej firmie na rynku niemieckim.

Analiza sytuacji docelowej i planowanie

Twój indywidualny plan generalny
Wyznaczyłeś sobie cele na rynku niemieckim – ale które działania są naprawdę konieczne i ukierunkowane na cel?

Metody i realizacja

Twój start w Niemczech
Określenie metod, które pasują do Twoich celów i zaplanowanie ich realizacji. .

Doradztwo i wsparcie

Skoncentrowane na trzymaniu się wyznaczonego planu
Aby trzymać się wyznaczonego planu, wspieramy Cię w każdej sytuacji najwyższej klasy doradztwem.